Data publikacji: czwartek, Październik 29, 2020 - 11:00

Data publikacji: piątek, Lipiec 6, 2018 - 09:23

Data publikacji: środa, Marzec 15, 2017 - 13:58

Poniżej prezentujemy stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące kwestii dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.

Data publikacji: czwartek, Marzec 9, 2017 - 14:13

W dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data publikacji: czwartek, Sierpień 25, 2016 - 09:40

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą: