Data publikacji: środa, Marzec 15, 2017 - 13:58

Poniżej prezentujemy stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące kwestii dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.

Data publikacji: czwartek, Marzec 9, 2017 - 14:13

W dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data publikacji: czwartek, Sierpień 25, 2016 - 09:40

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą:

Data publikacji: czwartek, Maj 12, 2016 - 08:39

W dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obowiązuje od: 10 maja 2016 r.

Data publikacji: wtorek, Grudzień 29, 2015 - 15:50

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie urzędnikom zaangażowanym w zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI) wskazówek, które pomogą im uniknąć najczęściej popełnianych błędów i stosować najlepsze praktyki w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.

Data publikacji: poniedziałek, Grudzień 28, 2015 - 13:40

Pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DKF.IV.8517.28.2015.JD