Data publikacji: czwartek, Maj 12, 2016 - 08:39

W dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obowiązuje od: 10 maja 2016 r.

Data publikacji: wtorek, Grudzień 29, 2015 - 15:50

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie urzędnikom zaangażowanym w zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI) wskazówek, które pomogą im uniknąć najczęściej popełnianych błędów i stosować najlepsze praktyki w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.

Data publikacji: poniedziałek, Grudzień 28, 2015 - 13:40

Pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DKF.IV.8517.28.2015.JD

Data publikacji: środa, Październik 28, 2015 - 13:48

Prezentacja zawiera podstawowe informacje na temat trybów i zasad udzielania zamówień w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data publikacji: wtorek, Październik 20, 2015 - 11:18

W dniu 14 października 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data publikacji: czwartek, luty 12, 2015 - 14:25

Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 16 / 323 / 15 z dnia 21 stycznia 2015 r. dokonał zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data publikacji: poniedziałek, luty 9, 2015 - 08:36

Znowelizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tzw. Taryfikator tj. dokument „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. Dokument ma zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r