Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została informacja "RODO w zamówieniach publicznych".

Informacja zawiera m.in. wskazówki dotyczące prowadzenia postępowania, a także wzorcowe klauzule do stosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem regulacji RODO.

Udostępnione przez UZP materiały mogą mieć zastosowanie również do zamówień udzielanych np. w oparciu o zasadę konkurencyjności.