• Zakładanie konta
  1. Aby dodadać ogłoszenie należy się zarejestrować.
  2. W trakcie rejestracji wypełnij wszystkie pola formularza rejestracyjnego i kliknij przycisk „utwórz nowe konto”.
  3. Otwórz link przesłany na adres email podany w formularzu rejestracyjnym i utwórz hasło logowania do serwisu.
  4. Twoje konto jest aktywne – możesz dodawać ogłoszenia

    

 • Dodawanie ogłoszeń
  1. Kliknij na ikonę dodaj ogłoszenie
  2. Wybierz właściwy formularz:
   • Ogłoszenie w ramach osi II-VII RPO WP 2007-2013 – dotyczy zamówień udzielanych w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.
   • Ogłoszenie w ramach osi I-VI RPO WP 2014-2020 o wartości poniżej 50 tys. zł – dotyczy zamówień udzielanych w ramach RPO WP 2014-2020, w oparciu o tzw. uproszczoną zasadę konkurencyjności , tj. zamówień, których szacunkowa wartość wynosi od 10 tys. zł do 50 tys. zł włącznie.
   • Ogłoszenie w ramach osi I-VI RPO WP 2014-2020 o wartości powyżej 50 tys. zł – dotyczy zamówień udzielanych w ramach RPO WP 2014-2020, w oparciu o tzw. zasadę konkurencyjności , tj. zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł.
  3. Wypełnij formularz dodawania ogłoszenia.
  4. Kliknij przycisk "Podgląd" (na tym etapie możesz jeszcze edytować swoje ogłoszenie).
  5. Jeżeli podane informacje są prawidłowe kliknij przycisk „Zapisz”.
  6. Ogłoszenie zostanie opublikowane na Portalu po akceptacji Administratora.
  7. Jeżeli ogłoszenie jest zgodne z Regulaminem, na podany podczas rejestracji adres email otrzymasz potwierdzenie jego zamieszczenia oraz bezpośredni link do ogłoszenia. 

WAŻNE!!!

 • Opublikowanych ogłoszeń nie można edytować. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, należy usunąć ogłoszenie i opublikować je od nowa. Należy pamiętać o zachowaniu minimalnego terminu publikacji ogłoszenia (7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych).
 • Ogłoszenia opublikowane na Portalu muszą być zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu/zapytania ofertowego opublikowanego na własnej stronie internetowej lub innym serwisie (jeżeli zamawiający nie posiada własnej strony internetowej).