Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Słowackiego 2035-060 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Roboty sanitarne wewnętrzne wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń dla: instalacji wodociągowej, instalacji odprowadzenia kondensatu, instalacji kanalizacji, instalacji gazowej,    instalacji wentylacji mechanicznej, czerni terenowych, technologii kotłowni, instalacji wody lodowej oraz klimakonwektorów, a także instalacji grzewczej.

 

2. Roboty elektryczne w zakresie: instalacji elektrycznych (instalacja elektryczna zewnętrzna, instalacja elektryczna wewnętrzna), instalacji słaboprądowych (instalacja telewizji przemysłowej, system wideodomofonowy dla bramki, system wideodomofonowy dla bram wjazdowych, instalacja strukturalna, instalacja sterowania roletami, żaluzjami i siłownikami okiennymi, sygnalizacja napełniania zbiornika p.poż., instalacja multimedialna, system sterowania budynkiem, uruchomienie serwerowni, instalacja detekcji gazu) oraz instalacji fotowoltaicznych.

 

3. Roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne obejmujące: ścianki działowe i ściany wypełniające, podkłady pod posadzki, sufity podwieszone i „suche zabudowy”, tynki podcienione, stolarka drzwiowa wewnętrzna oraz witryna wewnętrzna, posadzki, obłożenie ścian płytkami glazurowanymi oraz obłożenie słupów, wykończenie schodów oraz balustrady, roboty malarskie, montaż akcesoriów, balustrady zabezpieczające na II kondygnacji, montaż ścianki przesuwnej (pomiędzy pom. 1.14 i 1.15) oraz dostawa i montaż windy osobowej.

 

4. Roboty drogowe obejmujące: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, prace wykończeniowe (humusowanie) oraz dostawa i montaż elementów ulic (krawężniki, obrzeża).

Termin składania ofert: 
piątek, Lipiec 6, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Miejsce składania ofert: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Słowackiego 20 lok. 608, 35-060 Rzeszów

Miejsce otwarcia ofert: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Słowackiego 20 lok. 607, 35-060 Rzeszów

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Styczeń 31, 2019
Powiat: 
M. Rzeszów
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Cena

70

Referencje wykonanych zadań inwestycyjnych

10

Wskaźnik płynności finansowej większy lub równy 1,5 ( w ostatnich trzech latach 2014-2016)

10

Wskaźnik płynności finansowej większy lub równy 0,75 (dla każdego roku oddzielnie) w latach (2014-2016)

10

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

Zgodnie z p. 8 Specyfikacji zamieszczonej pod linkiem: www.inzynier.rzeszow.pl/download/inwestycja/Przetarg_II_etap.zip